Visselblåsare

För en trygg och säker arbetsmiljö

Visselblåsare

Visselblåsarfunktionen uppmuntrar till en kultur inom företaget som kännetecknas av öppenhet, integritet och ansvar. God arbetsmiljö är väldigt viktigt för oss och alla som arbetar hos Malmfältens Gruvservice Sweden AB ska arbeta under goda förhållanden.

Visselblåsare ska garanteras skydd mot repressalier, såsom uppsägning, degradering och hot.

Om du som anställd upplever oegentligheter på arbetsplatsen ska detta anmälas.
Även dem som inte arbetar hos oss kan vid misstanke om oetiskt beteende och med ärligt uppsåt, göra en anmälan.

Exempel på punkter som kan anmälas.

  • Korruption
  • Sexuella trakasserier
  • Bedrägeri
  • Diskriminering
  • Brott mot miljö- och mänskliga rättigheter
  • Brottslig verksamhet

Möjlighet för dialog med ledning ska alltid finnas och vi ser gärna att du meddelar arbetsgivaren först, men baserat på att situationer ser olika ut kan även en anmälan göras direkt via formuläret.

Anmälan är anonym och hanteras av utomstående visselblåsarpart.

 

Formulär visselblåsare