Sanering/Lättrivning

Sanering/Lättrivning

Sanering
Malmfältens Gruvservice erbjuder saneringstjänster i industrimiljöer. Vi utför manuella oljesaneringar, fettsaneringar, rengöringar, vattenblästrar/tvättar och avställningar/rensningar i stup/schakt inom industrimiljö. Rengöring sanering  av cisterners.

Lättrivning
Malmfältens Gruvservice är det företaget som kompletterar huvudentreprenören på rivningsarbeten. Huvudentreprenören fokuserar på den tyngre maskinrivningen, medans vi utför manuella arbeten.

Vi utför lättrivning, även känt som manuell/selektiv rivning, där arbetet utförs manuellt, med kofot eller med mindre maskiner.

Vi ser till att sortera och samla in farligt rivningsavfall på ett kontrollerat sätt, bland annat metall, glas och gips. På kunds begäran, kan vi även anpassa rivningsarbetet för att möjliggöra återanvändning utav material.

Nedan redovisas ett axplock av de extratjänster vi utför:

  • Brandvakt
  • Truckchaufförer
  • Traversförare
  • Driftjobb
  • Industri städ
  • Dammsanering 
  • Hetvattentvätt 
  • Luck öppningar och rengöring av cisterner