Blästring

Blästring

Malmfältens Gruvservice erbjuder och utför blästringstjänster efter kundens önskemål. Det finns olika anledningar till varför man vill kunna blästra, våra blästringstjänster används främst för basindustrin på entreprenad med mobil utrustning.

Genom blästring tar vi effektivt bort rost och smuts både vid nytillverkning samt vid underhåll av produkter och ytor.
I regel är det materialet som avgör vilket blästermedel som lämpar sig bäst.

Materialet vi använder vid blästring är järnsilikatet fajalit som utvinns vid kopparframställning. Fajalit är bra för rost- och färgborttagning, vid fasadbehandling samt för ytpreparering före ny beläggning.

För stunden kör vi ingen blästring i egen regi.