Sep 13, 2021

Ramavtal med Norrlandsjord och Miljö AB

Malmfältens Gruvservice Sweden Ab skriver Ramavtal för saneringstjänster med Norrlandsjord och Miljö AB.
Avtalet avser drift och sanering utav kompostanläggning ute i Sunderbyn.