Sep 30, 2022

Malmfältens Gruvservice Sweden AB förstärker upp organisationen

Malmfältens Gruvservice Sweden AB förstärker upp organisationen med ny medarbetare. In kommer Ingvar Vingbäck som Senior Adviser Projekt och Kalkyl. Ingvar har verkat i Malmfälten  inom gruv/byggsektorn som  projektledare och kalkylator senaste 40 åren. Vi är glada att knyta till oss den kompetensen till MGS  //Dennis Vingbäck Vd MGS.